Projekty

Projekt “Wielkopolska Akademia Kompetencji Cyfrowych″


belka


Główne założenia Projektu

Uczestnikami Projektu jest 240 osób (140 kobiet i 100 mężczyzn), w wieku 50 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych w województwie wielkopolskim, nie mających umiejętności komputerowych, zainteresowanych z własnej inicjatywy nabyciem umiejętności związanych z Technikami Informacyjno – Komunikacyjnymi (TIK) na poziomie podstawowym i potwierdzeniem ich certyfikatem ECDL Profile, w tym 50 osób bezrobotnych, 140 osób biernych zawodowo i 50 osób pracujących, które dotychczas nie uczestniczyły we wsparciu Long Life Learning w ramach PO KL.

Celem Projektu jest uzyskanie w terminie 1.07.2016 r. – 31.05.2017 r.  podstawowego poziomu umiejętności komputerowych (A) określonego ramą kompetencji cyfrowych DIGCOMP w zakresie informacji, komunikacji, tworzenia treści oraz bezpieczeństwa, certyfikowanego ECDL Profile, przez minimum 80% Uczestników Projektu.

W okresie realizacji Projektu w całym województwie wielkopolskim, zostanie zrealizowanych 16 szkoleń komputerowych, każde w wymiarze 120 godzin (łącznie 16 grup x 15 osób), w systemie weekendowym lub w dni robocze, w wymiarze tygodniowym 8 godzin (2 dni x 4 godz, 1 dzień x 8 godz. lub według preferencji Uczestników Projektu).

Program szkolenia obejmie zagadnienia na poziomie podstawowym według ramy kompetencji cyfrowych DIGCOMP.

Każde szkolenie, dla każdego Uczestnika Projektu, zostanie zakończone egzaminem zewnętrznym i certyfikatem ECDL Profile. Projekt nie przewiduje odpłatności dla Uczestników Projektu, otrzymają oni bezpłatnie materiały szkoleniowe i dydaktyczne.

Wartość dofinansowania: 661 054,50 zł

Wartość całkowita projektu: 734 505,00 zł


Zasady udziału

ETAP 1 SPRAWDZENIE FORMALNYCH KRYTERIÓW UDZIAŁU

Uczestnikami Projektu “Wielkopolska Akademia Kompetencji Cyfrowych” mogą być osoby spełniające następujące warunki:

 • miejsce zamieszkania w województwie wielkopolskim/ weryfikowane oświadczeniem,
 • wiek 50 lat i więcej (osoby te charakteryzują̨ się̨ niskim poziomem umiejętności ICT, zatem dynamiczny rozwój e-społeczeństwa coraz bardziej je marginalizuje)/ jw.
 • niskie kwalifikacje (co do zasady implikują̨ brak umiejętności TIK i pogłębiają̨ problem)/ jw.
 • brak umiejętności obsługi komputera i korzystania z Internetu/ jw.
 • zainteresowanie z własnej inicjatywy nabyciem podstawowych umiejętności związanych z TIK i potwierdzeniem ich certyfikatem ECDL Profile/ jw.
 • nieuczestniczenie we wsparciu Long Life Learninig w ramach PO KL (co zwiększy odsetek osób korzystających ze wsparcia EFS)/ jw.
 • status zawodowy: 50 bezrobotnych, 140 biernych zawodowo, 50 pracujących (z uwagi na powszechność TIK w życiu społecznym, zawodowym, publicznym etc.; proporcje wynikają z doświadczeń rekrutacyjnych wnioskodawcy)/ jw., zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy

 

ETAP 2 WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO ORAZ TESTU KWALIFIKUJĄCEGO

Aby zgłosić uczestnictwo w Projekcie należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i udziału w Projekcie, wypełnić Formularz Zgłoszeniowy, Test kwalifikacyjny oraz Oświadczenie Uczestnika Projektu. Dokumenty należy wydrukować (są dostępne poniżej), wypełnić, podpisać i odesłać:

 • pocztą na adres:

BIURO PROJEKTU „Wielkopolska Akademia Kompetencji Cyfrowych”

ul. Sportowa 34
62-570 Rychwał

 • z dopiskiem: Zgłoszenie do Projektu “Wielkopolska Akademia Kompetencji Cyfrowych”
 • w formie skanu na adres e-mail: biuro.ue.efs@gmail.com

Przesłane dokumenty kwalifikacyjne zostaną przeanalizowane przez Komisję Rekrutacyjną, która zweryfikuje poprawność nadesłanych zgłoszeń pod kątem kryteriów udziału w Projekcie.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i udzialu w projekcie

Formularz-zgłoszeniowy

Oświadczenie-uczestnika-projektu

ETAP 3 PODPISANIE UMOWY POMIĘDZY UCZESTNIKIEM PROJEKTU A ORGANIZATOREM

Umowy zostaną przekazane Uczestnikom Projektu, którzy zakwalifikowali się do udziału w Projekcie w formie elektronicznej lub papierowej. Podpisanie umowy oraz przesłanie jej razem z wymaganymi załącznikami w wymaganym terminie na adres Biura Projektu będzie warunkiem koniecznym rozpoczęcia udziału w Projekcie.


Harmonogram

GRUPA 1
Miejsce realizacji zajęć: Grochowy, SP w Grochowych, Grochowy 2
Terminy zajęć: 19-23, 26-30 września 2016 r., 3-7, 10-14  października 2016 r.
Godziny zajęć: 16-20.55


GRUPA 2

Miejsce realizacji zajęć:  Koźminek, Biblioteka w Koźminku, ul. Kościuszki 13.
Terminy zajęć: 12-16, 19-23, 26-30 września 2016 r., 3-7 października 2016 r.
Godziny zajęć: 8-12.55, ostatnie 2 tygodnie: pon-czw. 16-20.55, pt. 8-12.55

GRUPA 3
Miejsce realizacji zajęć:  Sompolno, MGOK w Sompolnie, Plac Wolności 26
Terminy zajęć: 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 września 2016 r.
5-6, 12-13, 19-20, 26-27 października 2016 r., 2-3, 9-10, 16 listopada 2016 r.
Godziny zajęć: 15-19.55

GRUPA 4
Miejsce realizacji zajęć:  Pobiedziska, Pobiedziski OK, Ul. Kostrzyńska 21
Terminy zajęć: 10-14, 17-21, 24-28 października 2016r., 2-4, 7-9  listopada 2016 r.
Godziny zajęć: 9-13.55

GRUPA 5
Miejsce realizacji zajęć:  Turek, MDK w Turku, ul. Tadeusza Kościuszki 13
Terminy zajęć:
18-21,25-28 października 2016 r., 2-4, 8-10, 15-18, 22-24 listopada 2016 r.
Godziny zajęć: 16-20.55

GRUPA 6
Miejsce realizacji zajęć: Ślesin, MGOK w Ślesinie, ul. Młodzieżowa 11
Terminy zajęć: 20, 23-24, 27, 30 września 2016 r.
1,4, 7-8, 11, 14-15, 18, 21-22, 25, 28-29  października 2016 r.,
4-5, 8 listopada 2016 r.
Godziny zajęć: wt, pt: 14-18.55, sob: 8-12.55

GRUPA 7
Miejsce realizacji zajęć:  Luboń, Ośrodek Kultury w Luboniu, Sobieskiego 97
Terminy zajęć: 28-30 listopada 2016 r., 1-2, 5-9, 12-16 grudnia 2016 r.,
3-5, 9-11 stycznia 2017 r.
Godziny zajęć: 9-13.55, w śr. 12.30-17.25

GRUPA 8
Miejsce realizacji zajęć:  Turek, MDK w Turku, ul. Tadeusza Kościuszki 13
Terminy zajęć: 25, 29-30 listopada 2016 r., 1-2, 6-9, 13-15 grudnia 2016 r.,
3-5, 9-13 stycznia 2017 r.
Godziny zajęć: 16-20.55

GRUPA 9
Miejsce realizacji zajęć:  Osiek Mały, Publiczna Biblioteka w Osieku Małym, ul. Główna 6
Terminy zajęć: 14-18, 21-25, 28-30 listopada 2016 r., 1, 2, 5-9, 12  grudnia 2016 r.,
Godziny zajęć: 16-20.55

GRUPA 10
Miejsce zajęć: Adamowo, Świetlica Wiejska
Terminy zajęć: 2-5, 9-13, 16-20, 23-27, 30-31 stycznia 2017 r.,
Godziny zajęć: 16-20.55

GRUPA 11
Miejsce realizacji zajęć: Tuliszków, MGOK w Tuliszkowie, ul. Buczka 2
Terminy zajęć: 19-20, 23-27, 30-31 stycznia 2017 r. 1-3, 6-10, 13-16  lutego 2017 r.
Godziny zajęć: 9-13.55


Ramowy program szkolenia:

Program szkolenia obejmie zagadnienia na poziomie podstawowym wg ramy kompetencji cyfrowych DIGCOMP:

 1. Informacja (Przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji; Ocena informacji; Przechowywanie i wyszukiwanie informacji)
 2. Komunikacja (Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji; Dzielenie się informacjami i zasobami; Aktywność obywatelska online; Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych; Netykieta; Zarzadzanie tożsamością cyfrową)
 3. Tworzenie treści (Tworzenie treści; Integracja i przetwarzanie treści; Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji; Programowanie)
 4. Bezpieczeństwo (Narzędzia służące ochronie; Ochrona danych osobowych; Ochrona środowiska; Ochrona zdrowia przed zagrożeniami wynikającymi z korzystania z TIK).

Trenerzy

Donata Jaszczak

Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Doświadczony trener ECDL. Egzaminator ECDL Polskiego Towarzystwa Informatycznego (nr egzaminatora PL-E4650).
Z sukcesami realizowała projekty finansowane z funduszy UE z zakresu ICT na terenie województwa wielkopolskiego.

Błażej Bujakowski

Absolwent Politechniki Łódzkiej (kierunek Informatyka). Doświadczony trener ECDL. Egzaminator ECDL Polskiego Towarzystwa Informatycznego, ukończone kursy Microsoft #2274, #2275, specjalistyczne szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach i sieciach komputerowych. Na swoim koncie ma kilka tysięcy godzin szkoleniowych z zakresu ICT.

Marcin Majewski

Absolwent Wyższej Szkoły im. Pawła Włodkowica w Płocku (kierunek informatyka stosowana). Egzaminator ECDL Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń informatycznych, graficznych, z zakresu tworzenia stron www. W ostatnich 3 latach przeprowadził dwa tysiące godzin szkoleń informatycznych dla osób w wieku po 50 roku życia.


Kontakt

BIURO PROJEKTU „Wielkopolska Akademia Kompetencji Cyfrowych

ul. Sportowa 34
62-570 Rychwał

tel. 693 733 104

biuro.ue.efs@gmail.com