Projekt IPMA

Projekt  „Certyfikowany Project Manager – edycja łódzka 2016”

naglowek

Projekt „Certyfikowany Project Manager – edycja łódzka 2016” został zakończony 31 grudnia 2017 r.

70 uczestników zakończyło szkolenia z zakresu zarządzania projektami, w tym 91% uczestników z zakładanych minimum 86% uzyskało wzrost wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania projektami oraz powszechności wykorzystania metod i narzędzi planowania, nadzorowania, dokumentowania, konsultowania i sterowania projektem. 64 uczestników uzyskało certyfikat zarządzania projektami IPMA – D.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i wykonawcom za udział w Projekcie!

 

Główne założenia projektu

Projekt jest realizowany w okresie 01.02.2017r. – 31.12.2017r. w województwie łódzkim i jest skierowany do 70 osób w wieku 18-64 lata, zamieszkałych w woj. łódzkim, z wykształceniem co najmniej średnim, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć nabycia/podniesienia kwalifikacji zawodowych z zakresu zarządzania projektami i potwierdzenia ich certyfikatem IPMA poziom D.

Warunkiem udziału w projekcie będzie osiągniecie pozytywnego wyniku testu kwalifikacyjnego. Wśród Uczestników Projektu będzie 40 kobiet i 30 mężczyzn. Pierwszeństwo będą mieć osoby niepełnosprawne.

Celem głównym jest wzrost kwalifikacji zawodowych w zakresie zarządzania projektami potwierdzony zewnętrznym i międzynarodowym certyfikatem u 86% Uczestników Projektu w terminie 01.02.2017r. – 31.12.2017r.

Cele szczegółowe, w terminie 01.02.2017r. – 31.12.2017r. to:

 • wzrost wiedzy w zakresie zarządzania projektami u 86% Uczestników Projektu;
 • wzrost praktycznych umiejętności zarządzania projektami u 86% Uczestników Projektu;
 • wzrost powszechności wykorzystania metod i narzędzi planowania, nadzorowania, dokumentowania, konsultowania i sterowania projektem u 86% Uczestników Projektu;
 • certyfikacja IPMA- D 86% Uczestników Projektu.

W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 5 szkoleń (5 grup) z zakresu zarządzania projektami, każde w wymiarze 120 godzin (siedem, dwudniowych zjazdów i jeden, jednodniowy zjazd). Zajęcia zostaną̨ zakończone egzaminem zewnętrznym, przeprowadzanym przez IPMA Polska, uprawniającym do otrzymania certyfikatu IPMA – poziom D. Szkolenia zostaną przeprowadzone przez Akredytowanych Trenerów IPMA Polska (ATI).

Główne wskaźniki projektowe:

 • 70 osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie,
 • 61 osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia,
 • 61 osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu,
 • 61 osób, które uzyskały certyfikat zarządzania projektami IPMA – D,
 • 1 projekt ukierunkowany na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej.

Wartość dofinansowania: 329 305,50 zł
Wartość całkowita projektu: 365 895,00 zł


Zasady udziału

ETAP 1 SPRAWDZENIE FORMALNYCH KRYTERIÓW UDZIAŁU

Uczestnikami projektu “Certyfikowany Project Manager – edycja łódzka 2016” mogą być osoby spełniające następujące warunki:

 • powyżej 18 roku życia
 • zamieszkałe (wg Kodeksu Cywilnego) w województwie łódzkim
 • wykształcenie co najmniej średnie
 • zgłaszające z własnej inicjatywy chęć nabycia/podniesienia kwalifikacji zawodowych z zakresu zarządzania projektami i potwierdzenia ich certyfikatem IPMA-D

Warunkiem udziału będzie osiągniecie pozytywnego wyniku testu kwalifikacyjnego (obszar wiedzy podstawowej z zakresu zarządzania projektami).

Udział w projekcie będą̨ mogły wziąć zarówno osoby pracujące (zatrudnione lub aspirujące do pracy na stanowiskach w zespołach projektowych, bez względu na branże czy miejsce zatrudnienia), jak i pozostające bez zatrudnienia (zamierzające podjąć pracę w branżach/podmiotach funkcjonujących w oparciu o metodę projektową).

 • wśród uczestników projektu będzie 40 kobiet i 30 mężczyzn
 • pierwszeństwo udziału w projekcie będą mieć osoby niepełnosprawne

ETAP 2 WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO ORAZ TESTU KWALIFIKUJĄCEGO

Aby zgłosić uczestnictwo w projekcie należy zapoznać się z regulaminem rekrutacji
i udziału w projekcie, wypełnić formularz zgłoszeniowy, test kwalifikacyjny oraz formularz uczestnika projektu. Dokumenty należy wydrukować (są dostępne poniżej), wypełnić, podpisać i odesłać:

 • w formie skanu na adres e-mail: ipma.kajc@gmail.com
 • faksem pod nr 22 355 23 69

Przesłane dokumenty kwalifikacyjne zostaną przeanalizowane przez Komisję Rekrutacyjną, która zweryfikuje poprawność nadesłanych zgłoszeń pod kątem kryteriów udziału w projekcie.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy do Projektu
Regulamin Rekrutacji i Udziału w Projekcie

Test wiedzy – wejście
Oświadczenie uczestnika projektu

ETAP 3 PODPISANIE UMOWY CYWILNO-PRAWNEJ POMIĘDZY UCZESTNIKIEM PROJEKTU A ORGANIZATOREM

Umowy zostaną przekazane Uczestnikom Projektu, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie, w formie elektronicznej. Podpisanie umowy oraz przesłanie jej razem z wymaganymi załącznikami w wymaganym terminie na adres biura projektu lub na adres Projektodawcy, będzie warunkiem koniecznym rozpoczęcia udziału w projekcie.

Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy przez Uczestnika Projektu jest weksel na kwotę kosztów uczestnictwa wraz z deklaracją wekslową.


Harmonogram

GRUPA 1

Miejsce realizacji zajęć: ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A., ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź, sala szkoleniowa nr 1 (parter)

Godziny zajęć: 9.00-17.00

Terminy zajęć:

 1. 09-10.03.2017 (trener: Marcin Opas)
 2. 23-24.03.2017 (trener: Marcin Opas)
 3. 06-07.04.2017 (trener: Michał Janas)
 4. 24-25.04.2017 (trener: Marcin Opas)
 5. 11-12.05.2017 (trener: Marcin Opas)
 6. 18-19.05.2017 (trener: Marcin Opas)
 7. 26.05.2017 (trener: Marcin Opas)
 8. 08-09.06.2017 (trener: Marcin Opas)

Egzamin: 21.06.2017 (godz. 9.00-12.00), Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, Łódź, sala nr 215

GRUPA 2

Miejsce realizacji zajęć: ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A., ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź, sala szkoleniowa nr 1 (parter)

Godziny zajęć: 9.00-17.00

Terminy zajęć:

 1. 11-12.03.2017 (trener: Marcin Opas)
 2. 25-26.03.2017 (trener: Marcin Opas)
 3. 08-09.04.2017 (trener: Michał Janas)
 4. 22-23.04.2017 (trener: Marcin Opas)
 5. 13-14.05.2017 (trener: Marcin Opas)
 6. 20-21.05.2017 (trener: Marcin Opas)
 7. 27.05.2017 (trener: Marcin Opas)
 8. 10-11.06.2017 (trener: Marcin Opas)

Egzamin: 21.06.2017 (godz. 9.00-12.00), Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, Łódź, sala nr 215

GRUPA 3

Miejsce realizacji zajęć: ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A., ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź, sala szkoleniowa nr 1 (parter)

Godziny zajęć: 9.00-17.00

Terminy zajęć:

 1. 03-04.06.2017 (trener: Marcin Opas)
 2. 17-18.06.2017 (trener: Marcin Opas)
 3. 01-02.07.2017 (trener: Marcin Opas)
 4. 15-16.07.2017 (trener: Janusz Sytek)
 5. 26-27.08.2017 (trener: Michał Janas)
 6. 09-10.09.2017 (trener: Marcin Opas)
 7. 15.09.2017 (trener: Marcin Opas)
 8. 23-24.09.2017 (trener: Marcin Opas)

Egzamin: 30.09.2017 (godz. 9.00-12.00), Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, Łódź, sala nr 102

GRUPA 4

Miejsce realizacji zajęć: ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A., ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź

Godziny zajęć: 9.00-17.00

Terminy zajęć:

 1. 08-09.07.2017 (trener: Marcin Opas)
 2. 19-20.08.2017 (trener: Magdalena Pieńkos)
 3. 02-03.09.2017 (trener: Marcin Opas)
 4. 16-17.09.2017 (trener: Marcin Opas)
 5. 30.09-01.10.2017 (trener: Marcin Opas)
 6. 14-15.10.2017 (trener: Marcin Opas)
 7. 21.10.2017 (trener: Marcin Opas)
 8. 28-29.10.2017 (trener: Marcin Opas)

Egzamin: 8.11.2017 (godz. 9.00-12.00), Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, Łódź, sala nr 115

GRUPA 5

Miejsce realizacji zajęć: Zgierski Oddział Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej., ul. 1-go Maja 65, 95-100 Zgierz

Godziny zajęć: 9.00-17.00

Terminy zajęć:

 1. 07-08.09.2017 (trener: Marcin Opas)
 2. 21-22.09.2017 (trener: Marcin Opas)
 3. 02-03.10.2017 (trener: Magdalena Pieńkos)
 4. 16-17.10.2017 (trener: Marcin Opas)
 5. 23-24.10.2017 (trener: Marcin Opas)
 6. 6-7.11.2017 (trener: Marcin Opas)
 7. 12.11.2017 (trener: Marcin Opas)
 8. 21-22.11.2017 (trener: Marcin Opas)

Egzamin: 2.12.2017 (godz. 9.00-12.00), Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, Łódź, aula A1


Program szkolenia:

DZIEŃ 1
Pojęcie projektu, programu, portfela projektów
Projekt, a proces
Cykl życia projektu
Struktura zarządzania projektem
Role i odpowiedzialności

DZIEŃ 2
Model fazowy
Cele projektu:

 • Złoty trójkąt celów
 • Pojęcie celów w projekcie
 • Rodzaje celów
 • Hierarchizacja celów
 • Zasady definiowania celów (SMART)

DZIEŃ 3
Macierz interesariuszy jako sposób analizy oczekiwań
Plan komunikacji

DZIEŃ 4
Struktura podziału prac (SPP)

DZIEŃ 5
Metody planowania sieciowego:

 • Zasady budowy diagramów sieciowych
 • Bufory całkowite i swobodne
 • Ścieżka krytyczna

DZIEŃ 6
Harmonogram projektu:

 • Zasady budowy
 • Wykres Gantta

Wykorzystanie harmonogramu w zarządzaniu projektami
Analiza trendu kamieni milowych

Zasoby w projekcie:

 • Znaczenie i rodzaje zasobów w projekcie
 • Zasoby a zadania – równoważenie obciążenia

Koszty w projekcie:

 • Histogram kosztów

DZIEŃ 7, 8
Zarządzanie zespołem projektowym:

 • Tworzenie zespołu projektowego
 • Etapy budowania zespołu
 • Mechanizmy relacji zespołowych
 • Role w zespole
 • Umiejętności kierownicze

DZIEŃ 9
Metoda wartości wypracowanej (Earned Value)

 • Powiązanie metody EV ze złotym trójkątem
 • Dane wejściowe w metodzie
 • Wskaźniki kosztów i harmonogramu
 • Ocena realizacji projektu

Prognozowanie rezultatów kosztowych i harmonogramowych projektu

DZIEŃ 10
Metoda wartości wypracowanej (Earned Value) c.d

 • Warsztat wykorzystania metody

Ryzyko w projekcie:

 • Identyfikacja ryzyka
 • Ocena ryzyka
 • Strategia zarządzania ryzkiem

DZIEŃ 11
Warsztat PM (Project Manager’a)

 • Zajęcia warsztatowe z zarządzania projektem w oparciu o studium przypadku

DZIEŃ 12
Prawne aspekty zarządzania projektem

 • Obszar zamówień
 • Obszar kontraktów
 • Obszar pracowniczy

Egzamin próbny

DZIEŃ 13
Warsztat omawiający wyniki egzaminu próbnego:

 • Testy wielokrotnego i jednokrotnego wyboru
 • Zadania opisowe
 • Zadania koncepcyjne
 • Zadania obliczeniowe

DZIEŃ 14, 15
Powtórka

 • Podsumowanie szkolenia
 • Ćwiczenia i zadania utrwalające wiedzę nt. zarządzania projektami

Pliki do pobrania:

Szczegółowy program szkolenia

Szkolenie będzie prowadzone metodą wykładową (20% zajęć)  oraz warsztatową (80% zajęć). Szkolenie zostanie zakończone egzaminem próbnym wewnętrznym, a następnie odbędzie się egzamin certyfikacyjny realizowany przez IPMA Polska  – IPMA na poziomie D.


Trenerzy

Marcin Opas

marcin-opas

Certyfikaty: IPMA poziom C, Autoryzowany Trener IPMA Polska (ATI), „Szkoła Trenerów – rozwój kompetencji trenerskich” Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego

Marcin od ponad 20 lat pasjonuje się zarządzaniem projektami. Na swoim koncie ma ponad 100 pomyślnie zrealizowanych projektów, których budżety niejednokrotnie przekraczały dziesiątki milionów złotych. Jego umiejętności i osiągnięcia docenione zostały przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Światowy czy Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego, na rzecz których pracował na Bałkanach, Ukrainie i w Stanach Zjednoczonych. Przez ostatnich 15 lat miał okazję poprowadzić kilka wielkoskalowych projektów systemowych dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz zarządzać portfelem projektów dofinansowanych, realizowanych przez Danish Technological Institute Polska.

Na co dzień zajmuje się doradztwem i rozwojem kompetencji w obszarze zarządzania projektami dla organizacji. Pośredniczy również w transferze technologii i wiedzy z Danish Technological Institute, który od ponad 100 lat dostarcza innowacyjne rozwiązania organizacjom na całym świecie.  W swojej karierze trenerskiej przeszkolił kilka tysięcy osób w Polsce i zagranicą.

Jest doktorantem Akademii Leona Koźmińskiego, certyfikowanym menedżerem projektów IPMA, certyfikowanym trenerem IPMA oraz ukończył szkołę trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prywatnie pasjonuje się tańcem polskim w formie towarzyskiej i udało mu się zdobyć liczne nagrody i tytuły mistrza oraz wicemistrza Polski.

Michał Janas

michal-janas

Certyfikaty: IPMA poziom C, Autoryzowany Trener IPMA Polska (ATI) 

Członek Zarządu International Project Management Association Polska (2011-2013). W IPMA Polska był odpowiedzialny za edukację i treningi, licencje trenerskie i grupy Regionalne. Od 2008 roku jest członkiem IPMA (wcześniej SPMP) Podkarpackiej Grupy Regionalnej IPMA.

Jest asesorem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, powołanym do oceny wniosków o dofinansowanie. Michał jest absolwentem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Zarządza projektami m.in. w branży IT, projektami realizowanymi przez instytucje kultury, a także przedsięwzięciami infrastrukturalnymi w przedsiębiorstwach oraz instytucjach kościelnych. Przygotowywał i prowadził także projekty szkoleniowe i doradcze dla przedsiębiorstw w ramach funduszy europejskich. Ponadto jest wykładowcą zarządzania projektami w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania oraz na licznych kursach prowadzonych dla pracowników przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz studentów.

Michał Karlikowski

michal-karlikowski

Certyfikaty: IPMA poziom C, PRINCE2®, Szkoła Trenerów Moderatora, Akredytowany Konsultant Insights Discovery, Autoryzowany Trener IPMA Polska (ATI) 

Michał od ponad 12 lat zajmuje się pozyskiwaniem środków i zarządzaniem projektami. Na swoim koncie ma ponad 30 pomyślnie zrealizowanych projektów o łącznej wartości 50 mln złotych. Kierował dwoma projektami wyróżnionymi przez Polish Project Excellence Award w 2013 oraz 2014 roku. Pracował dla Stowarzyszenia „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości, Fundacji Edukacji Ekonomicznej, FIRMY 2000 oraz DTI Polska. Do tej pory realizował projekty jako ekspert zewnętrzy dla takich firm jak Cersanit/Rovese, Echo Investment, AD Polska czy Vaillant. W obszarze doradztwa i szkoleń pracuje jako trener zarządzania projektami (m. in. przygotowuje do certyfikacji IPMA poziom D). Michał jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, studiów doktoranckich Akademii Leona Koźmińskiego i stypendystą Universidade da Beira Interior.

W swojej karierze zawodowej przeszedł wszystkie szczeble rozwoju zawodowego  w obszarze projektowym od asystenta, aż do poziomu dyrektora zarządzającego portfelem projektów. Zdobył uznanie partnerów i współpracowników za niespotykaną kreatywność w rozwiązywaniu problemów w projektach, profesjonalizm i erudycję.

Janusz Sytek

Autoryzowany Trener IPMA Polska (ATI),

Janusz od ponad 20 lat pasjonuje się zarządzaniem projektami. Na swoim koncie ma kilkanaście pomyślnie zrealizowanych projektów, niejednokrotnie o milionowych budżetach. Jego umiejętności i osiągnięcia docenione zostały przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Światowy czy Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego, na rzecz których pracował w Afryce, na Bałkanach, w Indochinach, Europie Wschodniej, i w Stanach Zjednoczonych. Przez ostatnich 15 lat miał okazję poprowadzić kilka wielkoskalowych projektów systemowych dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz dla Danish Technological Institute.

Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu rozbudowanych programów szkoleniowych dla trenerów biznesu oraz ogromne doświadczenie trenerskie skupiające się przede wszystkim na zagadnieniach zarządzania, rozwoju zespołów pracowniczych oraz podstaw prowadzenia działalności biznesowej.

Na co dzień zajmuje się doradztwem i rozwojem kompetencji w obszarze zarządzania projektami dla organizacji. Pośredniczy również w transferze technologii i wiedzy z Danish Technological Institute, który od ponad 100 lat dostarcza innowacyjne rozwiązania organizacjom na całym świecie.  W swojej karierze trenerskiej przeszkolił kilkanaście tysięcy osób w Polsce i zagranicą.

Jest absolwentem Instytutu Mechaniki Politechniki Białostockiej, certyfikowanym menedżerem projektów IPMA, certyfikowanym trenerem IPMA. Prywatnie pochłania go fotografia reporterska, doceniona wielokrotnie na międzynarodowych konkursach.

 

Magdalena Pieńkos

Certyfikaty: IPMA poziom D i C, Autoryzowany Trener IPMA Polska (ATI), Asesor Polish Project Excellence Award

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – studia magisterskie i doktoranckie na kierunku Ekonomia. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania projektami (projekty inwestycyjne, organizacyjne, doradcze, szkoleniowe) w sektorze prywatnym i publicznym.

Wykładowca na uczelniach wyższych. Ekspert zewnętrzny w instytucjach publicznych powołany do oceny projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu. Specjalizacja: analiza ekonomiczna, innowacyjność, przedsiębiorczość (m. in. logika projektu, wykonalność techniczna i finansowa projektów).


Projekt  „Certyfikowany Project Manager – edycja łódzka 2016”
Nr umowy  RPLD.11.03.01-10-0079/16-00

Projekt jest realizowany przez Kancelaria Adwokacka Jarosław Czech

Kontakt

BIURO PROJEKTU „Certyfikowany Project Manager – edycja łódzka 2016”:
ul. Narutowicza 34,
90-135 Łódź
tel.: 576077903
faks: 22 355 23 69
ipma.kajc@gmail.com